Search Anything On Web Here

Custom Search

Sunday, January 1, 2012

नवीन वर्षाचा संकल्प

नवीन वर्षाचा संकल्प
हे व्यंगचित्र सकाळ मध्ये आज प्रसिद्ध झाले आहे. सकाळ च्या पुणे आवृत्ती मध्ये तर आहे. बाकीच्या आवृत्ती मध्ये आले आहे की नाही ते अजून समजायचे आहे.